Admiterea la liceuAnul școlar 2023-2024

 • Rezultatele finale obținute în urma recunoașterii și echivalării rezultatelor obținute cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv Descărcare
 • Ordinul ministrului educației Nr. 6154/2023 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățâmântul liceal pentru anul școlar 2024-2025 Descărcare
 • Anexele 1-5 la Ordinul ministrului educației Nr. 6154/2023 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024 Descărcare
 • Ordin privin organizarea, desfășurarea și calendarul admiterii în învățământul profesional și învățământul dual pentru anul școlar 2024-2025 Descărare

 Anul școlar 2022-2023

 • Rezultate echivalare examen Cambridge Descărcare
 • Cerere ehivalare examen international Descărcare
 • ORDIN nr. 5243/31.08.2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023—2024 Descărcare
 • Anexa 1 – CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL pentru anul școlar 2023-2024 Descărcare
 • Anexa 2 – Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în învățământul liceal pentru anul școlar 2023-2024 Descărcare
 • Anexa 3 – Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini Descărcare
 • Anexa 4 – Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv Descărcare
 • Anexa 5 – Declarație limbă maternă Descărcare

Anul școlar 2021-2022

 • Rezultate admitere liceu Descărcare
 • ORDIN nr. 5.150/30 august 2021privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2022 – 2023 Descărcare
 • Anexa nr. 1 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021  Descărcare
 • Anexa nr. 3 la ordinul ME nr. 5150/30.08.2021 Descărcare
 • Graficul ședințelor de completare-verificare a opțiunilor pentru liceu Descărcare


Anul școlar 2020-2021

  • Broșură ADLIC Descărcare
  • Noul calendar – admitere liceu Descărcare
  • Ordin 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 Descărcare
  • Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale (Anexă Ordin 5457/2020) Descărcare
  • Ordin 3721/2021 privind modificarea și completarea OMEC 5457/2020 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 Descărcare
  • Ordin 3721 / 2021 privind modificarea 5457/2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022 Desărcare
  • Cerere echivalare examen internațional Descărcare

  • Cerere echivalare limba studiată în școală Descărcare

  • Date contact scoala cu privire la admiterea la liceu:

   email: admitere@scoalasfgt.ro

   telefon: 0770 866 455

  • Date contact ISJ Galați cu privire la admiterea la liceu:

   email: adlic@isjgalati.ro

   telefon ISJ Galați: 0372 362 000

Învățământ dual

 


An școlar 2019-2020

Cerere echivalare aptitudini pedagogic Descărcare

Cerere echivalare examen internațional Descărcare

Cerere echivalare limba studiată în școală Descărcare

Calendarul admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021 Descărcare

Metodologia de organizare și desfășurare și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale Descărcare

ORDIN nr. 4325 din 22 mai 2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021 Descărcare

ADMITEREA 2020
OFERTA DE SCOLARIZARE LA CLASA a IX-a, PENTRU ANUL SCOLAR 2020-2021

An școlar 2018-2019


Repartizare la liceu

http://admitere.edu.ro/


Admiterea în licee
ETAPA I
ANUNŢ IMPORTANT
Art.53. (1) În perioada 15 – 18 iulie 2019, absolvenţii depun, la unităţile şcolare la care au fost declaraţi admişi, dosarele de înscriere, cuprinzând actele de studii în original.
(2) Înscrierea la licee a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează, conform unui program afişat de unitatea de învăţământ, pe baza urmatoarelor acte: 
a) cererea de înscriere;
b) cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere, în copie (însoţit de original doar pentru conformitate);
c) adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
d) foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
e) fişa medicală.
(3) Candidaţii care nu îşi depun dosarele de înscriere, se consideră retraşi, iar locurile corespunzătoare sunt declarate neocupate şi vor fi utilizate pentru rezolvarea cazurilor speciale de către comisia judeţeană de admitere. Aceşti candidaţi vor fi repartizaţi de comisia de admitere judeţeană, pe locurile rămase libere, după rezolvarea cazurilor speciale.

14.07.2019


 

admitere.edu.ro

Ierarhie la nivel de județ http://admitere.edu.ro/Ierarh/CandFromJudIAD.aspx?Jud=20&Poz=0&PageN=1

Brosura pentru admiterea in clasa a IX-a, anul scolar 2019-2020 – judetul GALATI

Extras din metodologia de admitere

Planul de scolarizare la invatamantul liceal de zi

Planul de scolarizare la invatamantul profesional

Planul de scolarizare la invatamantul seral si cu frecventa redusa

Planul de scolarizare la invatamantul special

Planul de scolarizare la invatamantul particular


Elevii claselor a VIII-a care doresc sa participe la probele de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna se vor prezenta la secretariatul scolii in vederea ridicarii anexei la fisa de inscriere la liceu in zilele de 8-9 mai 2019 intre orele 9-14. Descărcare fișă

Informații – proba de verificare a cunostintelor de limbă modernă link

 ADMITEREA IN INVATAMANTUL LICEAL 
ADMITEREA 2019
Ordin privind admiterea in invatamantul liceal de zi in anul scolar 2019-2020
Metodologia de admitere la liceu 2019-2020 – completare
Calendarul admiterii in invatamantul liceal de zi 2019-2020
Fise de admitere
Fisa de inscriere in anul scolar 2019-2020, clasa a IX-a, inv. de zi
Anexa la fisa de inscriere in anul scolar 2019-2020, pentru participarea la probele de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna
Fisa de admitere pentru invatamantul profesional
Fisa de inscriere la invatamantul dual
Ordin privind organizarea si desfasurarea admiterii la invatamantul profesional de stat pentru anul scolar 2019-2020
Calendarul admiterii in invatamantul profesional pentru anul scolar 2019-2020
Calendarul admiterii in invatamantul dual pentru anul scolar 2019-2020

 

 

 

 

Admiterea la liceu 2018


Admitere la liceu – Rezultate repartizare computerizata (click link)


Ierarizare elevi din școală conform mediilor de admitere Descărcare

Ierarhizarea mediilor de admitere la nivel județean Click

Admitere liceu – bilingv Descarcare
Liceul cu program sportiv Descarcare
Liceul Pedagogic „Costache Negri” Galati link