Anunțuri 
 
 
IMPORTANT
Regulamentul pentru accesul și modul de utilizare a terenului de sport în aer liber al Școlii Gimnaziale „Sfântul Grigorie Teologul” Galați Descărcare
29.12.2023

Sesiunea de încheiere a situației școlare-clasa a II-a Descărcare
Sesiunea de încheiere a situației școlare-clasa a V-a Descărcare
Sesiunea de corigențe-clasele a VI-a-a VIII-a Descărcare
22.06.2023

Burse – an școlar 2021-2022 Descărcare

27.09.2021


Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” Galați organizează, la sediul său din municipiul Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1A, județul Galați, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant: administrator de patrimoniu I (S) – 0,5 normă, în baza H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.    Pentru mai multe detalii accesați pe pagina școlii secțiunea: Informații publice – Angajări și promovări

26.05.2021


Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” Galați organizează, la sediul său din municipiul Galați, strada 1 Decembrie 1918, nr. 1A, județul Galați, concurs pentru ocuparea postului contractual vacant: administrator financiar I (S) – 1 normă, în baza H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.   Pentru mai multe detalii accesați pe pagina școlii secțiunea: Informații publice – Angajări și promovări 

20.11.2020


Școala va beneficia de proiectul Reabilitare și Modernizare Școala Gimnazială „Sfântul Grigorie Teologul” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 – Investițiile în educație și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor în educație și formare, Obiectiv specific 10.1 –Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copiii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel de proiecte nr.POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni în valoare de 4.867.568,46 lei milioane lei, contractul de finanțare fiind  semnat pe 5 august 2019, motiv pentru care în perioada derulării lucrărilor -14.09.2020-30.09.2021 – procesul educațional se va desfășura online.  Descărcare anunț proiect


În atenția absolvenților clasei a VIII-a care participă la examenul de Evaluare Națională. Luni și miercuri veți fi prezenți la școală între 8 și 8.30. Veți avea cartea de identitate sau certificatul de naștere. Puteți avea o sticlă de apă in sala de examen. Toate bagajele se vor lăsa in laboratorul de informatică, inclusiv telefoane și orice dispozitiv smart. Examenul începe la ora 9.00 și durează 2 ore. Lucrările se redactează cu stilou, pix albastru. La matematică puteți folosi creion, instrumente de geometrie. La intrarea în școală vă va fi măsurată temperatura. Măinile se dezinfectează și veți primi o mască. La plecare se aruncă masca și se primește o alta nouă. Vă rugăm să respectați aceste reguli pentru buna desfășurare a examenelor. Vă dorim mult succes!

14.06.2020


Program 2-12 Iunie – Clasele a VIII-a Descărcați

20.05.2020


Informații cu privire la depunerea dosarului pentru obținerea certificatului de orientare școlară. https://www.cjrae-galati.ro/seosp/dosar-seosp/?fbclid=IwAR0ybIVrWzcdMj64CZ44J1RGRKet7hIPfVMpAkU4Ix2oIfbMt-sdQQWEmts

06.05.2020