Evaluare națională II-IV-VI

 


An școlar 2023-2024

O R D I N privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2023—2024 Descărcare

 


 

An școlar 2022-2023

ORDIN nr. 5359 din 1 septembrie 2022 privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluărilor naţionale la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a în anul şcolar 2022-2023 Descărcare

 

 


An școlar 2021-2022

 

 

 

An școlar 2020-2021


  Calendarul pentru evaluarea la clasele a II-a, a IV-a
Calendarul de administrare a evaluarii nationale la finalul clasei a II-a – 2021
25 mai 2021:  Limba româna si limba materna (scris)
26 mai  2021 : Limba româna si limba materna (citit)
27 mai 2021:  Matematica 
28 mai 2021: Limba româna pentru minoritatile nationale (scris si citit )

Calendarul de administrare a evaluarii nationale la finalul clasei a IV-a – 2021
18 mai 2021:  Limba româna 
19 mai 2021 : Matematica 
20 mai 2021 : Limba materna 

 Calendarul pentru evaluarea la clasa a VI-a
12 mai 2021:  Limba si comunicare
13 mai 2021:  Matematica si Stiinte ale naturii 
  Metodologia de evaluare la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a
  Modele de teste pentru evaluare

An școlar 2018-2019

Clasa a II-a

Limba română scris/Limba maternă pentru minorități scris – 15:00 07.05.2019

Limba română citit/Limba maternă pentru minorități citit – 15:00 08.05.2019

Matematică – 15:00 09.05.2019

Clasa a IV-a

Limba română/Limba română pentru minorități – 15:00 14.05.2019

Matematică – 15:00 15.05.2019

Clasa a VI-a

Limbă și comunicare – 15:00 22.05.2019

Matematică și științe – 15:00 23.05.2019

Calendar Descărcare

Modele de subiecte – link

Metodologie evaluare II-IV-VI Descărcare