Resurse materiale

 • 18 săli de clasă;
 • un cabinet de informatică  dotat cu 30 de calculatoare ;
 • un laborator de Științe;
 • o sală de sport;
 • 2 terenuri de sport;
 • un cabinet metodic;
 • sala destinată programului „Lapte şi corn”;
 • o bibliotecă cu 12000 de volume;
 • un cabinet medical;
 • videoproiectoare;
 • calculatoare şi imprimante.